MKS Olimpia Koło zaprasza do akcji "SPRZĘT ZA SPRZĘT"

MKS Olimpia Koło przystąpiła do programu wspieranego przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Akcja "Sprzęt za Sprzęt" jest organizowana przez Fundację "Zaraz wracam" i polega zbiórce elektrośmieci, zużytego sprzętu RTV i AGD.

Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest zarówno wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych, jak i propagowanie właściwych nawyków w gospodarowaniu zużytym sprzętem oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektroodpadami”.
Akcję koordynuje Fundacja „Zaraz Wracam” we współpracy z portalem internetowym www.futbolowo.pl, będącym jej partnerem marketingowym. Akcja skierowana jest do klubów sportowych zarejestrowanych na tym portalu, a udział w akcji jest dobrowolny i bezodpłatny.

Głównym elementem współpracy między Fundacją a klubami sportowymi jest organizacja zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w klubach sportowych. W zamian za zebrany zużyty sprzęt elektroniczny Fundacja ufunduje drużynom sportowym stroje do ćwiczeń, piłki i inne elementy niezbędne do treningów.