"Nowy - Stary" Zarząd Klubu MKS Olimpia Koło

W piątek 28 czerwca br. w budynku klubowym MKS Olimpii Koło przy ul. Sportowej 12 w Kole odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Kończący swoją 3-letnią kadencje Zarząd otrzymał 100% absolutorium wśród zgromadzonych członków klubu.

W kadencji 2016-2019 Zarząd liczył 9 osób: Prezes Jarosław Wojciechowski, wiceprezesi Jacek Czaplewski i Dariusz Bejm, Sekretarz Zarządu Damian Fogiel, Skarbnik Marcin Lewandowski oraz członkowie Paweł Andrzejczak, Marcin Arciszewski, Marcin Kazimierski i Piotr Andrzejczak.

Nowym-Starym Prezesem został Jarosław Wojciechowski. Wiceprezesami na następną kadencję zostali ponownie Jacek Czaplewski oraz Dariusz Bejm.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia sprawozdania za ostatnią kadencję 2016-2019 przez obecny Zarząd Olimpii Koło pod przewodnictwem Prezesa Jarosława Wojciechowskiego. Obecnie na sali członkowie klubu udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu zarządowi klubu.

Następnie wybrano zarząd oraz komisję rewizyjną. W wyniku głosowania ustalono, że prezesem MKS Olimpia Koło na kolejną kadencje 2019-2022 zostanie Jarosław Wojciechowski. Wiceprezesami zostali Jacek Czaplewski oraz Dariusz Bejm. Skarbnikiem będzie Marcin Arciszewski, natomiast Sekretarzem Damian Fogiel. Członkami zarządu pozostali Marcin Kazimierski i Paweł Andrzejczak.

Jedyną korektą w nowej kadencji była zmiana ilości osób zasiadających w Zarządzie. W kadencji 2016-2019 Zarząd liczył 9 osób. W nowej kadencji 2019-2022 Zarząd będzie liczył 7 osób.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Ulatowski, a jej członkami – Eugeniusz Jaworski i Włodzimierz Sobolewski.

Nowemu-Staremu Zarządowi na kolejną 3-letnią kadencje życzymy wytrwałości w pracy i dalszych sukcesów.