Od 18 maja III etap znoszenia obostrzeń dla sportu

Od poniedziałku 18 maja w życie wchodzi III etap znoszenia obostrzeń.

Zmianie ulegnie ilość zawodników na boiskach Orlik czy też boiskach pełnowymiarowych.

– na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+2 trenerów);
– na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+4 trenerów).

Rząd wprowadził także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielona zostanie 5-metrowa strefa buforowa, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+6 trenerów).

W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

- 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
- 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
- 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
- 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).